Kalkulačka sinus

Kapitoly: Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens, Arcus sinus, Arcus cosinus, Převod stupňů na radiány

Kalkulačka vám vypočítá sinus zadaného úhlu. V kalkulačce můžete používat jednoduché matematické operace jako je násobení a pro zápis čísla Pí použijte slovo pi. Úhel o velikost „dvě Pí“ radiánů tak můžete zapsat jako 2pi.

Co je to funkce sinus

Sinus úhlu v pravoúhlém trojúhelníku se rovná poměru délky protilehlé odvěsny ku délce přepony. Představte si tento trojúhelník:

Trojúhelník s vyznačeným úhlem beta

Pak sinus úhlu úhlu β je roven

$$\sin(\alpha)=\frac{\mbox{Délka protilehlé odvěsny}}{\mbox{Délka přepony}}=\frac{b}{a}$$

Další detaily najdete v článku o goniometrických funkcích.