Kalkulačka tangens

Kapitoly: Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens, Arcus sinus, Arcus cosinus, Převod stupňů na radiány

Kalkulačka vám vypočítá tangens zadaného úhlu. V kalkulačce můžete používat jednoduché matematické operace jako je násobení a pro zápis čísla Pí použijte slovo pi. Úhel o velikost „dvě Pí“ radiánů tak můžete zapsat jako 2pi.

Co je to funkce tangens

Tangens úhlu alfa je roven podílu sinus alfa děleno cosinus alfa, neboli

$$\tan(\alpha)=\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Další detaily najdete v článku o goniometrických funkcích.