Důkazy

Co je to důkaz

Základní popis matematického důkazu, k čemu jsou důkazy dobré, jak se důkazy správně učit, popis několika typů matematických důkazů.

Důkaz sporem

Jaký je princip důkazu sporem, několik podrobně rozepsaných důkazů vět, například nekonečnosti prvočísel nebo důkaz, že součet délek odvěsen v trojúhelníku musí být větší než délka přepony.

Matematická indukce

Matematická indukce je základní dokazovací technika, v článku je detailně rozebrán princip a ten je následně prakticky ukázán na několika příkladech.