Matematické nástroje

Na internetu existuje spousta nástrojů, které vám mohou pomoci během učení. Spousta programů vám dokáže v mžiku vypočítat matematický příklad, některé dokonce ukáží i postup výpočtu, takže se můžete lépe naučit látku.

Wolfram Alpha

Wolfram Alpha je v současné době (2011) asi nejlepší online nástroj pro matematické výpočty, naleznete ho na adrese wolframalpha.com. Celé prostředí je v angličtině, ale obyčejně stačí do vstupního pole vepsat výraz, který chcete vypočítat a Wolfram Alpha už si s tím nějak poradí. Hodí se znát pár klíčových slov, jako že když chcete derivovat, stačí před výraz napsat „derive“.

Wolfram Alpha má celkem propracovanou nápovědu s hromadou příkladů, včetně příkladů čistě matematických.

Několik příkladů, pokud máte soustavu rovnic:

$$\begin{array}{rrrcl} x&+&y&=&0\\ x&+&2y&=&2 \end{array}$$

Zapíšeme do Wolframu „x+y=0, x+2y=2“, výsledek si prohlédněte na webu. Naleznete tam jak grafické řešení, tak konečný výsledek. Pokud byste chtěli vypočítat derivaci této funkce:

$$f(x)=\frac{2x+3}{x-2}\cdot\log x,$$

zadáme do pole „derive ((2x+3)/(x-2)^2)*log x“ a výsledek si opět prohlédněte na webu. Pokud kliknete na „Show steps“, zobrazí vám to i kroky, jak k té derivaci Wolfram přišel.

Ovšem Wolfram Alpha není pouze matematický nástroj, můžete mu klást i jiné otázky. Například jestli je Skynet, nebo jaké je hlavní město Francie.

Limit Calculator

Online nástroj, který vám vypočítá limity funkcí. Jak jednostranné, tak oboustranné. Nástroje naleznete na adrese numberempire.com. Rozhraní je velmi jednoduché, do horního pole napíšete funkci, pro kterou chcete limitu počítat, do spodních dvou polí napíšete proměnnou, pro kterou limitu počítáte (asi vám bude stačit výchozí nastavení s x) a do druhého, čemu se má proměnná blížit. V rolovátku si můžete vybrat oboustrannou limitu „two-sided“ nebo jednostrannou.

GeoGebra

GeoGebra je program určený k jednoduchému rýsování. Je napsaný v Javě, což možná někomu bude vadit. Ale většina lidi asi neví, co to Java je, takže je to jedno :-). Program můžete stáhnout na domovské straně geogebra.org.

V prvé řadě umí rýsovat přímky, polopřímky, úsečky a to dle určení dvou bodů. Nejdříve si naklikáte dva body a program tyto dva body spojí přímkou. Obrovská výhoda je, že změníte-li později umístění jednoho z klíčových bodů, otočí se za nimi i všechny přímky. Obecně pokud změníte umístění jakéhokoliv bodu, který je součástí nějakého útvaru, útvar se změní taktéž, je-li to možné. Úsečku můžete také narýsovat například zadáním délky, nemusíte určovat oba dva body. GeoGebra si poradí i s vektory.

Dále si to poradí s polygony, s různými úhly, rovnoběžky, kolmicemi. Není problém narýsovat kružnice několika různými způsoby. GeoGebra vám také změří vzdálenosti či plochy objektů, které jste narýsovali. Můžete si také vytvořit přepínač (checkbox), pomocí kterého můžete zobrazovat a skrývat části výkresu, které si určíte.

Kreslil jsem tímto program obrázku v článku o úhlech, takže si můžete prohlédnout, jak takový výsledek vypadá.

Externí odkazy

Hromadu dalších nástrojů naleznete na stránce s užitečnými odkazy.