Kalkulačka: Kombinační číslo

Kapitoly: Kombinatorika, Variace, Permutace, Kombinace, Variace s opakováním, Kombinace s opakováním, Kolik existuje různých PINů, Kalkulačka: Kombinační číslo

Kombinační číslo počítá počet k-členných kombinací z n prvků. Zapisujeme ho jako ${n\choose k}$. Vzorec pro výpočet kombinačního čísla je

$${n\choose k}=\frac{n!}{(n-k)!\cdot k!}$$

Pokud máme například šest písmen {a, b, c, d, e, f} a zajímá nás, kolik trojic jsme schopni z těchto písmen poskládat, zapíšeme to jako ${6\choose3}=20$. Více informací o kombinačním číslu naleznete ve článku o kombinacích. Do následující kalkulačky zadejte hodnoty n a k a okamžitě uvidíte výsledek.