Ostatní

Logika

Výroková logika je základním matematickým kamenem, bez ní nezavedete ani jednu definic a ani jedné definici neporozumíte. V kapitole jsou popsány především základní věci jako konjunkce, disjunkce, implikace a ekvivalence, samozřejmě včetně jejich negací a nechybí spousta příkladů.

Ukázky testů

Hlavolamy

Absolutní hodnota

Vysvětlení absolutní hodnoty, několik příkladů a odkazy na další studium.

Faktoriál

Jak vypočítat faktoriál

Poměry

Co je to poměr látek, praktické a humorné příklady ze života.

Vyjádření proměnné

Jak ze nějakého vzorce vyjádřit jednu konkrétní proměnnou. Několik ukázkových příkladů.

Matematické symboly

Popis nejpoužívanějích matematických symbolů jako je odmocnina, suma, produkt, … Pokud se ztrácíte v matematických symbolech, tady zjistíte, co který znamená.

Matematické nástroje

Popis a odkazy některých zajímavých matematických nástrojů, které vám pomohou s výpočtem různých matematických i ostatních příkladů.

Měřítko mapy

Číselné řady

Pascalův trojúhelník

Důkazy

Základní popis matematického důkazu, k čemu jsou důkazy dobré, jak se důkazy správně učit, popis několika typů matematických důkazů.