Lineární algebra

Tělesa

Tento článek se věnuje jedné z nejzákladnějších struktur v lineární algebře. Dozvíte se, co jsou to tělesa v algebře, jak se s nimi pracuje a jak se matematicky zadefinují. Jednoduché těleso si přímo krok za krokem sestrojíme a také uvidíte příklady dalších možných těles a jejich využití.

Relace

Vysvětlení pojmu relace, ukázkové příklady, binární relace, definice reflexivní, symetrické, antisymtrické a transitivní relace.

Matice

Základní pojmy, co je to matice, jak zapisujeme matici, speciální typy matic, operace s maticemi, ekvivalentní řádkové a sloupcové úpravy, hodnost matice.

Hodnost matice

Co je to hodnost matice, jak vypočítáme hodnost matice a k čemu toto číslo můžeme použít.

Inverzní matice

Co je to inverzní matice, jak vypočítáme inverzní matici a k čemu toto číslo můžeme použít.

Determinanty

Znaménko permutace množiny, definice determinantu, různé metody výpočtu determinanty — Sarrusovo pravidlo, LaPlaceova metoda rozvoje řádku.

Systémy lineárních rovnic

Vektorové prostory