Čísla

Přirozená čísla

Popis a vlastnosti přirozených čísel.

Celá čísla

Popis a vlastnosti celých čísel.

Racionální čísla

Popis a vlastnosti racionálních čísel. Práce se periodickými čísly, převod periodického čísla na racionální číslo.

Iracionální čísla

Popis a vlastnosti iracionálních čísel. Otevřené otázky.

Reálná čísla

Popis a vlastnosti reálných čísel.

Komplexní čísla

Komplexní čísla nastupují tam, kde již běžná čísla ztrácí dech, například v odmocňování záporných čísel. V článku se dovíte, v jakém tvaru se komplexní čísla dají zapisovat, jaké operace s nimi můžeme provádět a jaký je jejich geometrický význam.

Eulerovo číslo

Dělitelnost

Jak zjistíme, jestli je celé číslo beze zbytku dělitelné dvěma?

Prvočísla

Převody soustav

Převod z desítkové soustavy na dvojkovou a zase zpátky

Množiny

Základní pojmy o mocninách, následné objasnění, co dělat, když narazíme na záporný exponent či exponent ve zlomku. Část kapitoli se věnuje i odmocninám, ač odmocniny jsou zase jen obyčejné mocniny. Nechybí ani zvláštní případy, na které můžete při počítání se zlomky narazit a vzorečky.

Úroky

Co je to úrok, jaký je rozdíl mezi úrokem a úrokovou mírou, jak si vypočítat obyčejný a složený úrok. Odkazy na externí nástroje.

Interval

Co je to vůbec interval, jak ho používáme v běžné mluvě, jak ho používáme v matematice. Popis uzavřeného a otevřeného intervalu, ukázka práce s intervaly jako s množinami.

Nekonečno

Doplnění na čtverec

Nejmenší společný násobek

Největší společný dělitel