Čísla

Přirozená čísla

Popis a vlastnosti přirozených čísel.

Celá čísla

Popis a vlastnosti celých čísel.

Racionální čísla

Popis a vlastnosti racionálních čísel. Práce se periodickými čísly, převod periodického čísla na racionální číslo.

Iracionální čísla

Popis a vlastnosti iracionálních čísel. Otevřené otázky.

Reálná čísla

Popis a vlastnosti reálných čísel.

Algebraická čísla

Komplexní čísla

Komplexní čísla nastupují tam, kde již běžná čísla ztrácí dech, například v odmocňování záporných čísel. V článku se dovíte, v jakém tvaru se komplexní čísla dají zapisovat, jaké operace s nimi můžeme provádět a jaký je jejich geometrický význam.

Eulerovo číslo

Dělitelnost

Jak zjistíme, jestli je celé číslo beze zbytku dělitelné dvěma?

Prvočísla

Základní věta aritmetiky

Základní věta aritmetiky nám říká, že každé přirozené číslo větší než 1 lze jednoznačně rozložit na součin prvočísel

Převody soustav

Převod z desítkové soustavy na dvojkovou a zase zpátky

Množiny

Základní pojmy o mocninách, následné objasnění, co dělat, když narazíme na záporný exponent či exponent ve zlomku. Část kapitoli se věnuje i odmocninám, ač odmocniny jsou zase jen obyčejné mocniny. Nechybí ani zvláštní případy, na které můžete při počítání se zlomky narazit a vzorečky.

Úroky

Co je to úrok, jaký je rozdíl mezi úrokem a úrokovou mírou, jak si vypočítat obyčejný a složený úrok. Odkazy na externí nástroje.

Interval

Co je to vůbec interval, jak ho používáme v běžné mluvě, jak ho používáme v matematice. Popis uzavřeného a otevřeného intervalu, ukázka práce s intervaly jako s množinami.

Nekonečno

Doplnění na čtverec

Nejmenší společný násobek

Největší společný dělitel

Komutativita

Operace je komutativní, pokud nezáleží na pořadí operandů