Funkce

Funkce

Jednoduchý popis toho, co to funkce, co si pod pojmem funkce představit, jak funkce zapisujeme, k čemu slouží a kde všude se můžeme s pojmem funkce setkat. V článku jsou ukázány i klasické matematické funkce se speciálním značením.

Vlastnosti funkce

Základní poznatky o funkcích, definice a přehled vlatností funkcí včetně ukázkových příkladů a grafů. Dozvíte se, co je definiční obor funkce a obor hodnot, kdy je funkce rostoucí a klesající, jestli je sudá či lichá nebo zda-li je prostá anebo jestli má minimum a maximum. Nebylo zapomenuto ani na definici omezené a inverzní funkce.

Definiční obor

Co je to definiční obor, k čemu slouží a jak se vypočítá. Rozklad funkcí na vnější a vnitřní funkce a nechybí ani počítání definičních oborů u složených funkcí.

Inverzní funkce

Definice inverzní funkce a detailní vysvětlení co to inverzní funkce je a jak ji vypočítat.

Sudá a lichá funkce

Popis a definice sudé a liché funkce. Základní vlastnosti, grafy sudých a lichých funkcí a metody ověření.

Lineární funkce

Krátká kapitolka o jednoduché lineární funkci. Jsou zde popsány druhy lineárních funkcí a jejich vlastnosti. Nechybí též ukázkové grafy jednotlivých funkcí.

Mocniny

Základní pojmy o mocninách, následné objasnění, co dělat, když narazíme na záporný exponent či exponent ve zlomku. Část kapitoli se věnuje i odmocninám, ač odmocniny jsou zase jen obyčejné mocniny. Nechybí ani zvláštní případy, na které můžete při počítání se zlomky narazit a vzorečky.

Odmocniny

Co je to odmocnina, jak řešit příklady s odmocninou, popis a definice.

Logaritmy

Popis exponenciální funkce, která je nutné k pochopení logaritimické funkce. Nechybí grafy logaritmických a exponenciálních funkcí, ani základní a nejpoužívanějí věty o logaritmech.

Kvadratické funkce

Vlastnosti a typické rysy kvadratické funkce, ukázka výpočtu souřadnic vrcholu pomocí metody doplnění na čtverce. V článku jsou obsaženy také ukázky různých typů grafů kvadratických funkcí.

Exponenciální funkce

Co je to exponenciální funkce, jaké má vlastnosti

Goniometrické funkce

Základní pojmy o trojúhelníku, vztahy mezi úhly, popsání goniomtrických funkcí ve speciálním případě pravoúhlého trojúhelníku. Zmíněny jsou také inverzní funkce arcus a je zavedena jednotková kružnice a na ní vysvětlena oblouková míra úhlu - radián. Sinová a kosinová věta.