Kombinatorika

Kombinatorika

Pravděpodobnost

Počítání pravděpodobnosti, metody výpočtů. Spousta ukázkových příkladů.

Paradoxy

Bezpečnost hesla

Poměrně jasné a stručné matematické zdůvodnění, proč se vyplatí mít silné heslo. Jedná se v podstatě o rozšiřující článek k variacím, jelikož při matematickém důkazu o vhodnosti silného hesla jsem nic jiného než variace nepoužíval.

Základy statistiky

Vysvětlení základních statistických pojmů jako je statistický soubor, jednotka a znak, dále aritmetický a geometrický průměr a nakonec modus a medián.

Binomická věta

Popis výpočtu binomického rozvoje podle Binomické věty.