Rovnice a nerovnice

Co je to rovnice

Co je to rovnice, jak se definuje rovnice, jaký je geoemtrický význam rovnice.

Ekvivalentní úpravy

Jaké úpravy rovnic můžeme používat, aniž bychom narušili platnost rovnice. Přičítání, násobení, umocnění.

Lineární rovnice

Popis nejzákladnější rovnice včetně metod výpočtu v rovnici s neznámou ve jmenovateli či s neznámou v absolutní hodnotě. A nebylo zapomenuto ani na rovnici s parametrem.

Kvadratická rovnice

Řešení různých druhů kvadratických rovnic - ryze kvadratické, bez absolutního členu i kvadratické rovnice se vším všudy a řešení skrze diksriminant. Obsahem článku je i kvadratická počítačka, která vám ze zadaných argumentů vypočítá kořeny (včetně komplexních).

Bikvadratické rovnice

Binomické rovnice

Lineární nerovnice

Popis řešení především dvou druhů lineárních nerovnic - běžných a těch, které obsahují neznámou pod absolutní hodnotou.

Kvadratická nerovnice

Několik druhů řešení především v závislosti na diskriminantu. Popis jak numerické tak grafické metody řešení.

Exponenciální rovnice

Exponenciální rovnici můžeme řešit buď jednoduchou úpravou, pokud to je možné, případně můžeme použít logaritmování, či substituci. Všechny tyto metody jsou objasněny v článku.

Goniometrické rovnice

Jak řešit goniometrické rovnice přímou metodou či pomocí substituce. Vzorové příklady.

Soustavy rovnic

Jak vyřešit soustavu lineárních rovnic, dosazovací a sčítací metoda. Prozatím bez řešení pomocí matic.