Analýza

Posloupnosti

Vysvětlení pojmu posloupnost a následné rozdělení posloupností na aritmetickou a geometrickou. V článku jsou taktéž zmíněny základní vzorečky pro práci s posloupnostmi.

Limita posloupnosti

Co je to limita posloupnosti, detailní vysvětlení definice a ukázka výpočtů limity posloupnosti. Konvergentní a divergentní posloupnost.

Limita funkce

Základní pojem, pomocí kterého se definují další podstatné a důležité pojmy jako například spojitost funkce nebo derivace funkce. Jedná se o základ matematické analýzy. V článku je objasněna především definice.

Spojitost funkce

Objasnění definice spojité funkce, kdy je funkce v daném bodě nespojitá, popis druhů nespojitosti, které mohou v daném bodě nastat.

Derivace funkce

Nepostradatelný pojem, který se dále využívá v množství praktických příkladů. V článku je důkladně rozepsána a vysvětlena definice derivace, včetně odvození definice z limit funkce.

Příklady na derivace

Vzorce pro počítání derivací, postup výpočtu derivace různých druhů funkcí

Příklady na derivace #2

Vzorce pro počítání derivací, postup výpočtu derivace různých druhů funkcí

Vzorce pro derivace

Užitečné vzorce pro počítání derivací funkcí.

Průběh funkce

Článek popisuje, jak zjistit, kdy je funkce rostoucí nebo klesající, jak vypočítat extrémy funkce, jak zjistit, jestli je funkce konvexní nebo konkávní a jak nalézt inflexní body.

Integrály