Jak prolomit Caesarovu šifru hrubou silou

Kapitoly: Caesarova šifra, Jak prolomit Caesarovu šifru hrubou silou, Jak prolomit Caesarovu šifru pomocí vzdáleností písmen

Útok hrubou silou

Prolomit Caesarovu šifru je jednoduché, protože má velmi omezený počet klíčů, pouze 26. Z toho jeden klíč je písmeno „a“, které vlastně otevřený text nijak nešifruje, takže zbývá 25 klíčů, kterými můžeme otevřený text zašifrovat. Stačí nám vyzkoušet dešifrovat šifru pomocí všech 25 klíčů a podívat se, který text dává jako jediný smysl.

Příklad: mějme zašifrovaný text „ufsipuvetvcpuve“. Zkusíme ho dešifrovat všemi možnými klíči:

a: ufsipuvetvcpuven: hsfvchirgipchir
b: terhotudsubotudo: greubghqfhobghq
c: sdqgnstcrtanstcp: fqdtafgpegnafgp
d: rcpfmrsbqszmrsbq: epcszefodfmzefo
e: qboelqraprylqrar: dobrydencelyden
f: pandkpqzoqxkpqzs: cnaqxcdmbdkxcdm
g: ozmcjopynpwjopyt: bmzpwbclacjwbcl
h: nylbinoxmovinoxu: alyovabkzbivabk
i: mxkahmnwlnuhmnwv: zkxnuzajyahuzaj
j: lwjzglmvkmtglmvw: yjwmtyzixzgtyzi
k: kviyfklujlsfklux: xivlsxyhwyfsxyh
l: juhxejktikrejkty: whukrwxgvxerwxg
m: itgwdijshjqdijsz: vgtjqvwfuwdqvwf

Když se na to zběžně podíváme, tak vidíme, že jediný text, který dává smysl, je u písmene „r“. Původní otevřený text tak nejspíš byl „dobrý den, celý den“ a byl zašifrován s klíčem „r“.

V následujícím nástroji si můžete vyzkoušet automatické prolomení šifry. Nakopírujte do textového pole nějaký Caesarovou šifrou zašifrovaný text a nástroj zkusí text prolomit hrubou silou. Pokud se útok podaří, nástroj vypíše použitý klíč a dešifrovaný text. Čím delší šifrový text, tím se zvyšuje pravděpodobnost úspěšného prolomení. Jeden odstavec textu by měl stačit.

Šifrový text: