Caesarova šifra

Kapitoly: Caesarova šifra, Jak prolomit Caesarovu šifru hrubou silou, Jak prolomit Caesarovu šifru pomocí vzdáleností písmen

Caesarova šifra je velice jednoduchá šifra, kterou používal ve své vojenské komunikaci Julius Caesar.

Princip šifrování

Šifra může pracovat nad libovolnou abecedou, ale obvykle předpokládáme, že pracuje nad anglickou abecedou o 26 písmenech ab…yz. Klasická Caesarova šifra vypadala tak, že se každé písmeno z otevřeného textu „posunulo“ o tři písmena dále. Takže místo písmena „a“ se napsalo písmeno „d“, místo písmena „b“ se napsalo písmeno „e“ atp. Pokud už jsme došli na konec abededy, začali bychom od začátku — takže písmeno „z“ bychom zašifrovali na písmeno „c“. Celý posun ukazuje následující tabulka:

V prvním řádku jsou písmena z otevřeného textu, ve druhém řádku ze šifrovaného textu. To znamená, že slovo „ahoj“ bychom zašifrovali na text „dkrm“.

Zobecnění Caesarovy šifry

Zatímco Caesar údajně vždy používal posun právě o tři písmena, my můžeme Caesarovu šifru zobecnit na posun o libovolný počet písmen. Jako klíč šifry se pak používá to písmeno, na které se zobrazí písmeno „a“. Takže původní Caesarova šifra představuje posun o tři písmena, což odpovídá písmenu „d“, protože „a“ se zobrazí na „d“. V ukázkových tabulkách je klíč zvýrazněn tučně. Dále si můžete vygenerovat tabulku dle odpovídajícího klíče:

Klíč:

Šifrování probíhá stejně, nalezneme písmeno v horním řádku a napíšeme místo něj písmeno z odpovídajícího spodního řádku. Dešifrování probíhá opačným směrem — nalezneme písmeno ve spodním řádku a napíšeme místo něj písmeno z horního řádku.

Příklad dešifrování: máme šifrový text „klwrw“ a budeme dešifrovat podle klíče w. Vygenerujeme si tabulku s klíčem „w“ a ve spodním řádku nalezneme písmena „klwrw“. V horních řádku přečteme původní text: „opava“.

Online nástroj na šifrování a dešifrování Caesarovy šifry

A nakonec si můžete zašifrovat a následně dešifrovat libovolný text s použitím libovolného klíče:

Text:
Klíč: