Mocniny (kalkulačka)

Kapitoly: Logaritmus, Mocniny, Odmocniny

Tato kalkulačka vám vypočítá mocniny čísel. Mocniny zapisujeme ve formě exponentů, například takto: 62. Tento zápis čteme jako „šest na druhou“ a výraz je roven 62 = 6 · 6. Tip: kalkulačka podporuje i zlomky. Pokud chcete například vypočítat „sto na jednu polovinu“, zapište do pole „exponent“ jednu polovinu takto: 1/2 (tj. pomocí lomítka).