Spočítejte si spotřebu elektrických spotřebičů: Watt → kWh

Kapitoly: Spotřeba energie / Watt na kWh, Jak spočítat BMI?, Absolutní hodnota, Kalkulačka: trojčlenka

Tato kalkulačka vám umožní spočítat, kolik elektrické energie spotřebují vaše elektrické spotřebiče. Budete k tomu potřebovat nějaký měřič elektrické energie jako například Solight DT26 nebo něco podobného. Pomocí něj změříte příkon např. televize. Přístroj vám ukáže 100 Wattů. Pokud chcete vědět, kolik energie spotřebuje televize za osm hodin, doplňte do kalkulačky 100 W a 8 hodin. Výsledkem bude spotřeba 0,8 kWh (kilowatthodina).

Postup výpočtu

Jakým způsobem bychom byli schopni spotřebu přístrojů vypočítat sami? Watt je jednotka výkonu, kde 1 watt je výkon, při kterém se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu. Jouly pro nás teď nejsou důležité, důležité je, že to udává výkon za sekundu. Má-li náš přístroj příkon 1 W a běží-li deset sekund, spotřeboval 1 W · 10 s energie, tedy 10 wattsekund energie.

Pokud má přístroj příkon 5 W a běží-li 20 sekund, spotřebuje 5 W · 20 s energie, tedy 100 wattsekund.

Teď si zkusme spočítat příklad z prvního odstavce. Pokud má příkon 100 W a běží osm hodin, tak nejprve převedeme hodiny na sekundy. Jedna hodina má 3600 sekund, tedy osm hodin je 28 800 sekund. Celková spotřeba televize by tak byla

$$100\mbox{ W} \cdot 28\ 800\mbox{ s} = 2\ 880\ 000\ \mbox{Ws}$$

toto je sice správný výsledek, ale obyčejně nepoužíváme jednotku wattsekundy, ale watthodiny či kilowatthodiny. Nejprve si tento výsledek převedeme na watthodiny tak, že vydělíme počet wattsekund 3600, počtem sekund v hodině:

$$\frac{2\ 880\ 000}{3600}=800$$

Nyní známe spotřebu ve watthodinách, je to 800 Wh. Na kilowatthodiny to převedeme tak, že toto číslo vydělíme 1000:

$$\frac{800}{1000}=0{,}8$$

A máme 0,8 kilowatthodin.