Logaritmus a přirozený logaritmus (kalkulačka)

Kapitoly: Logaritmus, Mocniny, Odmocniny

Tato kalkulačka vám vypočítá logaritmus čísla o daném základu. Pokud chcete vypočítat přirozený logaritmus, ponechte v textovém poli písmeno e. Pro příklad, tento logaritmus:

$$\log_{10}1000$$

znamená, že hledáte logaritmus čísla 1000 o základu 10. Logaritmus vám tak vrátí exponent, na který musíte umocnit číslo 10, abyste dostali výsledek 1000. Kalkulačka vám proto vyplivne číslo 3, protože 103 = 1000.