Smíšené číslo

Představte si, že máte na stole tři pizzy, jednu sýrovou, jednu salámovou a potom tu nejlepší pizzu na světě, pizzu Hawai:

Tři celé pizzy

Kdybychom nechtěli použít slovo „tři“, můžeme napsat, že na stole jsou 3 pizzy. A teď si představme, že sníme tři kousky pizzy Hawai. Kolik pizz nám zbyde?

Ujezená pizza Hawai

Vidíme, že nám zůstaly dvě celé pizzy a ze třetí nám zůstalo pět kousků z osmi. Jak bychom to zapsali formou čísla? Můžeme k tomu použít smíšená čísla, ve kterých mícháme dohromady celá čísla a k tomu zlomky. Můžeme tedy říci, že nám zbylo

$$2\frac{3}{8}$$

pizz. Složené číslo se skládá ze dvou částí: nejprve celého čísla a následuje zlomek. Mezi celým číslem a zlomkem není žádný operátor, žádná značka. Pozor, pokud byste tam přidali tečku $2\cdot\frac38$, tak by se nejednalo o smíšené číslo, ale o součin celého čísla a zlomku. Smíšené číslo má tedy tvar

$$a\frac{b}{c}$$

a jeho hodnota je rovna

$$a + \frac{b}{c}.$$

Smíšeným číslem zapisujeme pouze čísla, která jsou větší než jedna. Máte-li například pouze polovinu jedné pizzy, nepoužíváme zápis $0\frac12$. Používáme pouze zápis $\frac12$. Stejně tak nepoužíváme smíšená čísla pro záporná čísla.