Jak spočítat BMI?

Kapitoly: Spotřeba energie / Watt na kWh, Jak spočítat BMI?, Absolutní hodnota, Kalkulačka: trojčlenka

BMI, neboli anglicky Body Mass Index, je číslo, které dává do souvislosti váhu a výšku člověka. Tedy, číslo BMI se nám snaží napovědět, jestli máme pro svou výšku správnou váhu.

Počítačka

Jestli si chete jen vypočítat své BMI, použijte tuto počítačku. Postup výpočtu je vysvětlen dále. Výšku zadejte v cm, váhu v kg.

Jak se BMI počítá

Výpočet BMI indexu je poměrně jednoduchý. Vezmeme svou váhu v kilogramech a vydělíme ji druhou mocninou výšky v metrech. Pro příklad:

Autor tohoto článku váží 74 Kg (no, neváží — spíš by chtěl vážit) a měří 177 cm. Výšku převedeme do metrů: 177 cm se rovná 1,77 metru. Výšku potřebujeme umocnit na druhou, tedy musíme vypočítat

$$1{,}77^2=1{,}77\cdot1{,}77=3{,}1329$$

Teď vezmeme hmotnost v kilogramech a vydělíme ji naším výsledkem 3,1329:

$$BMI=\frac{74}{3{,}1329}=23{,}62$$

Výsledné BMI autora článku je tak 23,62 (a to si ještě autor hodně ubral na kilech). Celý vzorec vypadá takto:

$$\LARGE\mbox{BMI}=\frac{\mbox{kg}}{\mbox{m}\cdot\mbox{m}}$$

kde kg je vaše hmotnost v kilogramech a m je vaše výška v metrech.

Jak číst výsledné BMI

Pomocí vypočítané hodnoty BMI můžeme plus minut říci, jestli člověk trpí nadváhou, podváhou nebo je jestli je jeho váha v pořádku. BMI není nicméně příliš přesný ukazatel, nebere v potaz mnoho dalších vstupů, například nerozlišuje tuky a svaly. Tím, že počítá pouze s výškou a váhou, tak se jedná opravdu pouze o hodně přibližný ukazatel. Běžně se hodnoty BMI interpretují takto:

  • BMI pod 18,5: člověk trpí podváhou,
  • BMI mezi 18,5 a 25: běžná váha,
  • BMI mezi 25 a 30: nadváha,
  • BMI nad 30: obezita.