Absolutní hodnota (kalkulačka)

Kapitoly: Spotřeba energie / Watt na kWh, Jak spočítat BMI?, Absolutní hodnota, Kalkulačka: trojčlenka

Tato kalkulačka vám vypočítá absolutní hodnotu čísla. Absolutní hodnota se značí pomocí svislítek, tedy absolutní hodnota čísla −5 zapíšeme jako |−5|. Absolutní hodnotu vypočítáme jednoduše: pokud je čísla kladné, necháme ho jak je. Pokud je záporné, vynásobíme ho −1, čímž ho převedeme na kladné číslo. Tj. Absolutní hodnota čísla −5 je 5.