Kalkulačka cosinus

Kapitoly: Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens, Arcus sinus, Arcus cosinus, Převod stupňů na radiány

Kalkulačka vám vypočítá cosinus zadaného úhlu. V kalkulačce můžete používat jednoduché matematické operace jako je násobení a pro zápis čísla Pí použijte slovo pi. Úhel o velikost „dvě Pí“ radiánů tak můžete zapsat jako 2pi.

Co je to funkce cosinus

Sinus úhlu v pravoúhlém trojúhelníku se rovná poměru délky přilehlé odvěsny ku délce přepony. Další detaily najdete v článku o goniometrických funkcích.