Kalkulačka cotangens

Kapitoly: Sinus, Cosinus, Tangens, Cotangens, Arcus sinus, Arcus cosinus, Převod stupňů na radiány

Kalkulačka vám vypočítá cotangens zadaného úhlu. V kalkulačce můžete používat jednoduché matematické operace jako je násobení a pro zápis čísla Pí použijte slovo pi. Úhel o velikost „dvě Pí“ radiánů tak můžete zapsat jako 2pi.

Co je to funkce cotangens

Cotangens úhlu alfa je roven podílu cosinus alfa děleno sinus alfa, neboli

$$\tan(\alpha)=\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Další detaily najdete v článku o goniometrických funkcích.