Modus

Kapitoly: Průměr, Medián, Modus, Jak spočítat průměr známek, Geometrický průměr, Harmonický průměr

Modus soubor hodnot představuje hodnotu, která se v daném souboru vyskytuje nejčastěji.

Co je to modus

Pokud máme soubor hodnot X = [2, 3, 1, 8, 8, 4, 8, 6, 2, 3], tak modus je hodnota, která je v tomto souboru zastoupena nejčastěji. Nejčastěji se v souboru nachází číslo 8, všechna ostatní čísla jsou tam méně často. Kdybychom do souboru přidali ještě jedno číslo 2, pak bychom měli dva mody: číslo 8 a číslo 2, protože obě čísla by se nacházela v souboru třikrát.

Výhodou modu je, že ho můžeme použít na jakýkoliv soubor prvků — prvky ani nemusí jít seřadit. Pokud tak máme soubor prvků Y = [bílá, červená, červená, žlutá, modrá], tak modem bude červená barva, protože je tam nejvícekrát.

Jak vypočítat modus v Excelu

V českém i anglickém Excelu se používá funkce mode.sngl, která bere jako parametr vybranou oblast buněk. Tato funkce vrací jeden modus, pokud jich očekáváte více, použijte funkci mode.mult. Můžete se podívat na následující živou ukázku z webového rozhraní Excelu [již nefunguje], ve které je zobrazen soubor žáků spolu s počtem správných odpovědí z nějakého matematického testu.

V dokumentu je kromě modu ještě průměr a medián. Obsahy buněk můžete přímo zde na webu měnit a modus se okamžitě přepočítá, takže si můžete vyzkoušet, co se stane s modem a s ostatními hodnotami, když změníte několik buněk. Kliknutím na ikonu Excelu vpravo dole si můžete stáhnout zdrojový xlsx soubor.