Iracionální čísla

Iracionální čísla jsou čísla s nekonečným desetinným rozvojem. Patří mezi ně některé známé konstanty jako Ludolfovo číslo π nebo Eulerovo číslo e.

Definice

Iracionální čísla jsou ta reálná čísla, která nelze zapsat ve tvaru zlomku, tedy ve tvaru podílu dvou celých čísel. V desetinném zápise by měla nekonečný desetinný rozvoj bez periody.

Mezi iracionální čísla tak patří číslo π nebo například $\sqrt{2}$.

Vlastnosti

  1. Iracionální čísla jsou nekonečná nespočetná množina

Co nevíme

V oblasti iracionálních čísel existují některé otevřené otázky. Není známo jestli výsledky těchto operací jsou iracionálními čísly nebo jestli to jsou racionální čísla.

$$\pi+e,\quad \pi-e,\quad \pi\cdot e,\quad \pi/e,\quad 2^e, \quad\pi^e,\quad\pi^{\sqrt{2}}, \quad\ln\pi$$

Odkazy