Dělitelnost dvěma

Kapitoly: Dělitelnost dvěma, Dělitelnost třemi, Dělitelnost čtyřmi, Dělitelnost pěti, Dělitelnost šesti, Dělitelnost sedmi, Dělitelnost osmi, Dělitelnost devíti, Dělitelnost desíti, Dělitelnost jedenácti, Dělitelnost dvanácti

Jak zjistíme, jestli je celé číslo beze zbytku dělitelné dvěma? Pokud je poslední číslice sudá, tedy pokud je poslední číslice rovna jednomu z číslic 0, 2, 4, 6 nebo 8. Můžeme si to ukázat na příkladech:

  • Číslo 18 je dělitelné dvěma, protože číslo končí sudou číslicí 8 a když si to vypočítáme, zjistíme že 18/2 je 9.
  • Číslo 27 není dělitelné dvěma, protože končí na číslovku 7 a když si to vypočítáme, tak dostaneme, že 27/2 je rovno 13,5, což není celé číslo.
  • Záporné číslo -30 je také dělitelné dvěma, poučka funguje i na záporná čísla.

Pusťte si video verzi článku!