Celočíselné dělení se zbytkem (kalkulačka)

Kapitoly: Sčítání čísel, Odečítání čísel, Násobení čísel, Dělení čísel, Celočíselné dělení se zbytkem

Tato kalkulačka vám vypočítá výsledek po celočíselném dělení včetně zbytku. Celočíselné dělení se od běžného dělení liší v tom, že například 17 děleno 5 má u normálního dělení výsledek 3,4, ale u celočíselného je výsledek 3 a zbytek 2. Pokud vyjde zbytek 0, řekneme, že dělitel dělí dělenec.