Násobení čísel (kalkulačka)

Kapitoly: Sčítání čísel, Odečítání čísel, Násobení čísel, Dělení čísel, Celočíselné dělení se zbytkem

Tato kalkulačka vám vynásobí jakákoliv dvě čísla. Pokud chcete vynásobit desetinná čísla, jednoduše použijte desetinnou čárku, například „12,34“. Můžete také používat zápis v podobě zlomků, takže jednu polovinu můžete zapsat pomocí lomítka takto: „1/2“. Násobení můžete použít i k tomu, abyste zjistili, kolik je jedna třetina nebo třeba dvě třetiny z celku. Pokud chcete spočítat dvě třetiny z 600, napište jako první číslo 600, jako druhé číslo „2/3“.