Odečítání čísel (kalkulačka)

Kapitoly: Sčítání čísel, Odečítání čísel, Násobení čísel, Dělení čísel, Celočíselné dělení se zbytkem

Tato kalkulačka vám odečte jakákoliv dvě čísla. Pokud chcete odečíst desetinná čísla, jednoduše použijte desetinnou čárku, například „12,34“. Můžete také používat zápis v podobě zlomků, takže jednu polovinu můžete zapsat pomocí lomítka takto: „1/2“.