Dělení čísel

Kapitoly: Sčítání čísel, Odečítání čísel, Násobení čísel, Dělení čísel, Celočíselné dělení se zbytkem

Tato kalkulačka vám vypočítá výsledek po dělení dvou čísel. Pokud chcete odečíst desetinná čísla, jednoduše použijte desetinnou čárku, například „12,34“. Můžete také používat zápis v podobě zlomků, takže jednu polovinu můžete zapsat pomocí lomítka takto: „1/2“. Pamatujte na to, že nemůžete dělit nulou, takže druhé číslo musí být různé od nuly.