Nejmenší společný násobek (kalkulačka)

Kapitoly: Faktoriál, Je číslo prvočíslem?, Prvočíselný rozklad, Největší společný dělitel, Nejmenší společný násobek

Nejmenší společný násobek dvou celých čísel a a b je nejmenší kladné celé číslo, které je násobkem obou čísel. Pro příklad, nejmenším společným násobkem čísel 3 a 4 je číslo 12, protože žádné jiné menší číslo nedělí zároveň čísla 3 a 4. Více informací naleznete v samostatném článku nejmenší společný násobek.