Prvočíselný rozklad (kalkulačka)

Kapitoly: Faktoriál, Je číslo prvočíslem?, Prvočíselný rozklad, Největší společný dělitel, Nejmenší společný násobek

Prvočíselným rozkladem rozumíme rozložení přirozeného čísla na součin prvočísel. Základní věta aritmetiky nám totiž říká, že každé přirozené číslo lze rozložit lze jednoznačně rozložit na součin prvočísel. Například číslo 100 lze rozložit na součin 2 · 2 · 5 · 5. Kalkulačka vám spočítá rozklad pro vámi zadané přirozené číslo.