Je číslo prvočíslem? (kalkulačka)

Kapitoly: Faktoriál, Je číslo prvočíslem?, Prvočíselný rozklad, Největší společný dělitel, Nejmenší společný násobek

Tato kalkulačka vám spočítá a ověří, zda-li je číslo prvočíslem. Prvočíslo je přirozené číslo, které je dělitelné pouze samo sebou a jedničnou, přičemž číslo jedna prvočíslem není. Pro příklad, prvočísla jsou čísla 2, 3, 7 nebo 31. Čísla 6, 10, 20 nejsou prvočísla, jsou to složená čísla.