Největší společný dělitel (kalkulačka)

Kapitoly: Faktoriál, Je číslo prvočíslem?, Prvočíselný rozklad, Největší společný dělitel, Nejmenší společný násobek

Tato kalkulačka vám vypočítá největšího společného dělitele dvou čísel a a b. Největší společný dělitel je to číslo, které beze zbytku dělí jako číslo a, tak číslo b. Například největším společným dělitelem čísel 120 a 65 je číslo 5. Žádné větší číslo již nedělí obě čísla současně.