Promile

Kapitoly: Procenta, Promile

Jedna promile je tísicina celku nebo též desetina procenta. Oblíbeným omylem je, že promile je tisícina procenta, ale to není pravda, je to opravdu tisícina celku.

Promile zapisujeme pomocí symbolu ‰. Vypadá to podobně jako znak pro procento: % ale promile má dole o jedno kolečko více. Tedy, 15 ‰ je patnáct promile, zatímco 15 % je patnáct procent. Jak promile počítat? Podívejme se na příklady:

Pokud chceme vypočítat jedno promile z nějaké částky, vydělíme částku tisícem:

  • 1 ‰ z 1000 je 1, protože 1000 děleno 1000 je 1.
  • 1 ‰ 20 000 je 20, protože 20 000 děleno 1000 je 20.

Jak bychom počítali s promilemi, pokud bychom jich měli více? Stačí použít trojčlenku. Kolik je 20 ‰ z 5000? Můžeme postupovat takto:

  1. Vypočítáme si, kolik je 1 ‰ z 5000. Tedy vypočítáme 5000 děleno 1000, což je 5. Víme tedy, že jedno promile z 5000 je 5.
  2. Protože máme spočítat 20 promile z 5000, vynásobíme pětku dvaceti, tedy vypočítáme 20 · 5 = 100.

20 ‰ z 5000 je tedy 100. Protože promile je desetina procenta, můžeme také říci, že dvacet promile je totéž jako dvě procenta. A tedy že dvě procenta z 5000 je 100. Promile můžeme také zapsat ve formě zlomku. Pokud budeme chtít spočítat 20 ‰ z 5000, je to totéž, jako bychom 5000 vynásobili zlomkem $\frac{20}{1000}$:

$$5000\cdot\frac{20}{1000}=100$$

Promile alkoholu v krvi

Častým použitým promilí je při měření alkoholu v krvi. V tu chvíli říkáme, že nějaký člověk má například v krvi 2 ‰ alkoholu. Znamená to, že v jednom kilogramu lidské krve jsou rozpuštěny dvě promile alkoholu — což jsou dva gramy alkoholu.