Základní geometrické pojmy

Seznam základních geometrických pojmů, jejichž znalost se předpokládá v jiných článcích.

Seznam

  • Bod je nejzákladnější geometrický pojem, jedná se o bezrozměrný geometrický útvar, pomocí něhož typicky definujeme ostatní geometrické útvary. Pokud se pohybujeme v rovině, tak můžeme říci, že bod je dvojice čísel, která reprezentuje souřadnice daného bodu v rovině. Pro prostor potřebujeme tři souřadnice, takže by se jednalo o trojici. Bod obvykle zapisujeme do hranatých závorek takto: [1,4] a pojmenováváme ho jedním velkým písmenem, například bod B. Bod obvykle označujeme křížkem nebo vybarveným kolečkem.

  • Úsečka je vyznačena dvěma krajními body, které jsou spojeny rovnou čárou. Úsečku označujeme krajními body, takže můžeme mluvit o úsečce AB, pokud má krajní body A a B. U úsečky můžeme měřit délku, což je vzdálenost mezi jejími krajními body. Pokud mluvíme o délce úsečky AB, zapisujeme to pomocí svislítek: |AB|. Na následujícím obrázku jsou celkem tři různé úsečky: AB, CD a EF. Můžeme říci, že délka úsečky AB je rovna třem, neboli |AB|=3.

Tři úsečky AB, CD, EF