Objem koule

Kapitoly: Objem koule, Objem válce, Objem krychle, Objem kvádru, Objem hranolu

Objemem koule rozumíme velikost prostoru, které koule zabírá. Lidově řečeno, kolik litrů vody do koule nalejete. Objem koule, který obvykle značíme písmenem V (z anglického „volume“), která má průměr r, vypočteme jako

$$\Large V=\frac43\cdot\pi\cdot r^3$$

Představte si kouli o poloměru r = 4. Objem této koule bychom vypočítali takto:

$$\Large V=\frac43\cdot\pi\cdot4^3 =\frac43\cdot\pi\cdot 64=\frac{256\cdot\pi}{3}$$

Počítačka: spočítejte si objem koule