Objem koule

Kapitoly: Objem koule, Objem válce, Objem krychle

Objemem koule rozumíme velikost prostoru, které koule zabírá. Lidově řečeno, kolik litrů vody do koule nalejete. Objem koule, který obvykle značíme písmenem V (z anglického „volume“), která má průměr r, vypočteme jako

$$\Large V=\frac43\cdot\pi\cdot r^3$$

Následující koule má poloměr r = 3, objem koule tedy je

$$\Large V=\frac43\cdot\pi\cdot4^3 =\frac43\cdot\pi\cdot 64=\frac{256\cdot\pi}{3}$$