Objem koule

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Objemem koule rozumíme velikost prostoru, které koule zabírá. Lidově řečeno, kolik litrů vody do koule nalejete. Objem koule, který obvykle značíme písmenem V (z anglického „volume“), která má průměr r, vypočteme jako

$$\Large V=\frac43\cdot\pi\cdot r^3$$

Následující koule má poloměr r = 3, objem koule tedy je

$$\Large V=\frac43\cdot\pi\cdot4^3 =\frac43\cdot\pi\cdot 64=\frac{256\cdot\pi}{3}$$