Kalkulačka: převod na základní tvar zlomku

Kapitoly: Sčítání zlomků, Odečítání zlomků, Násobení zlomků, Dělení zlomků, Převod na základní tvar zlomku

Tato kalkulačka vám vypočítá základní tvar zlomek. Zlomek je v základním tvaru, pokud už nelze dále krátit. Například zlomek $\frac46$ lze pokrátit číslem dva a dostat zlomek $\frac23$, který už dále krátit nelze. Základní tvar nalezneme tak, že najdeme největší společný dělitel čitatele a jmenovatele a tím zkrátíme zlomek. Obyčejně navíc nechceme mít ve jmenovateli záporné číslo.

Pro detailní popis toho, co je to základní tvar zlomku si prosím přečtěte článek o zlomcích.