Jak spočítat průměrnou rychlost

Kapitoly: Průměrná rychlost, Průměrná spotřeba auta

Průměrnou rychlost, například auta, spočítáme tak, že zjistíme, kolik kilometrů jsme autem ujeli, jak dlouho nám to trvalo a obě hdonoty vydělíme. Například, pokud jsme ujeli 200 km a trvalo nám to 2 hodiny, jeli jsme průměrnou rychlostí 100 kilometrů za hodinu. Základní vzorec tedy je, že průměrná rychlost PR je rovna

$$\Large PR=\frac{vzdálenost}{čas}$$

Tedy

$$\Large\frac{200\ \mbox{km}}{2\ \mbox{h}}=100\ \mbox{km} / \mbox{h}$$

Jiné jednotky

Jiný příklad: ujeli jsme 180 km a trvalo nám to 90 minut. Pokud dosadíme do vzorce, spočítáme

$$\Large\frac{180\ \mbox{km}}{90\ \mbox{min}} = 2\ \mbox{km} / \mbox{min}$$

Všimněte si, že v tuto chvíli jsme nedostali rychlost v kilometrech za hodinu, ale v kilometrech za minutu! Pokud bychom chtěli převést rychlost do běžnějších km/h, máme dvě možnosti. První je, že namísto toho, abychom ve vzorci pracovali s minutami, převedeme je na hodiny. Tedy 90 minut je hodina a půl, tedy 90 min = 1,5 h. Nyní můžeme hodnoty zase dosadit do vzorce:

$$\Large\frac{180\ \mbox{km}}{1{,}5\ \mbox{h}} = 120\ \mbox{km} / \mbox{h}$$

Jeli jsme tedy průměrnou rychlostí 120 kilometrů za hodinu. Druhá možnost je, že si řekneme, že když ujedeme v průměru dva kilometry za minutu, tak za hodinu, která má 60 minut, musíme ujet šedesátkrát více kilometrů. Můžeme tedy vynásobit

$$\large 2\ \mbox{km} / \mbox{min} \cdot 60\ \mbox{h} = 120\ \mbox{km} / \mbox{h}$$

Viz také