Dělitelnost čtyřmi

Kapitoly: Dělitelnost dvěma, Dělitelnost třemi, Dělitelnost čtyřmi, Dělitelnost pěti, Dělitelnost šesti, Dělitelnost sedmi, Dělitelnost osmi, Dělitelnost devíti, Dělitelnost desíti, Dělitelnost jedenácti, Dělitelnost dvanácti

Jak zjistíme, že celé číslo je dělitelné čtyřmi? Pokud je jeho poslední dvoučíslí dělitelné čtyřmi. Například takové číslo 1236. Poslední dvojčíslí tohoto čísla je 36. Nyní musíme zjistit, jestli je číslo 36 dělitelné čtyřmi. Vypočítáme, že 36/4 je rovno 9. Číslo 36 je dělitelné čtyřmi, a tedy i číslo 1236 je dělitelné čtyřmi.

Příkladem čísla, které dělitelné čtyřmi neni, je 1002. Poslední dvojčíslí je 02, číslo dva. A to není dělitelné čtyřmi a proto není dělitelné čtyřmi ani číslo 1002.

Pusťte si video verzi článku!