Dělitelnost pěti

Kapitoly: Dělitelnost dvěma, Dělitelnost třemi, Dělitelnost čtyřmi, Dělitelnost pěti, Dělitelnost šesti, Dělitelnost sedmi, Dělitelnost osmi, Dělitelnost devíti, Dělitelnost desíti, Dělitelnost jedenácti, Dělitelnost dvanácti

Jak zjistíme, že celé číslo je dělitelné pěti? Pokud je poslední číslice rovna nule nebo pěti. Příklady:

  • Číslo 35 je dělitelné pěti, protože poslední číslice je 5.
  • Číslo 1480 je dělitelné pěti, protože poslední číslice je 0.
  • Číslo -75 je dělitelné pěti, proto poslední číslice je 5 — funguje to i na záporná čísla.
  • Číslo 47 není dělitelné pěti, protože poslední číslice není ani 0, ani 5.

Pusťte si video verzi článku!