Dělitelnost dvanácti

Kapitoly: Dělitelnost dvěma, Dělitelnost třemi, Dělitelnost čtyřmi, Dělitelnost pěti, Dělitelnost šesti, Dělitelnost sedmi, Dělitelnost osmi, Dělitelnost devíti, Dělitelnost desíti, Dělitelnost jedenácti, Dělitelnost dvanácti

Jak zjistíme, jestli je celé číslo dělitelné dvanácti? Číslo je dělitelné dvanácti, pokud je dělitelné třemi a zároveň je dělitelné čtyřmi. Pro zopakování:

  • Číslo je dělitelné třemi, pokud je jeho ciferný součet dělitelný třemi (podrobněji v článku dělitelnost třemi).
  • Číslo je dělitelné čtyřmi, pokud je jeho poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi (podrobněji v článku dělitelnost čtyřmi).

Vyzkoušíme si postup například na čísle 1176: Ciferný součet 1 + 1 + 7 + 6 čísla nám dá výsledek 15, což je číslo dělitelné třemi. Poslední dvojčíslí je 76 a to je dělitelné čtyřmi (protože 76 děleno 4 je 19). Číslo 1176 je tedy dělitelné 12 (pokud vydělíme 1176 děleno 12, získáme 98).

A co takové číslo 438? Ciferný součet 4 + 3 + 8 je roven zase 15 a číslo je tak dělitelné třemi. Poslední dvojčíslí je ale 38 a to není dělitelné čtyřmi. Číslo 438 tak není dělitelné 12.