Dělitelnost sedmi

Kapitoly: Dělitelnost dvěma, Dělitelnost třemi, Dělitelnost čtyřmi, Dělitelnost pěti, Dělitelnost šesti, Dělitelnost sedmi, Dělitelnost osmi, Dělitelnost devíti, Dělitelnost desíti, Dělitelnost jedenácti, Dělitelnost dvanácti

Jak zjistíme, že celé číslo je dělitelné sedmi? No, je to trochu oříšek a není to tak jednoduché jako ostatní dělitelnosti. Máme více způsobů. Asi nejjednodušší je tento. Mějme číslo 574, o kterém chceme zjistit, jestli je dělitelné sedmi.

  1. Jako první vezmeme poslední číslici a vynásobíme ji dvěma, tj. 4 · 2 = 8.
  2. Teď vezmeme z původního čísla všechny číslice až na poslední, tj. 57 a od tohoto čísla odečteme předchozí součet, tj. provedeme výpočet 57 − 8 = 49.
  3. Pokud je tento výsledek dělitelný sedmi, je i původní číslo dělitelné sedmi. Protože číslo 49 je dělitelné sedmi, je dělitelné sedmi i číslo 574.

V případě potřeby lze tento postup několikrát opakovat. Pro příklad, je číslo 3409 dělitelné sedmi?

  1. V prvním kroku vynásobíme poslední číslici dvěma 9 · 2 = 18.
  2. Teď odečteme 340 − 18 = 322.
  3. Protože nevíme, jestli je 322 dělitelné sedmi, pokračujeme dále.
  4. Vynásobíme poslední číslici dvěma: 2 · 2 = 4.
  5. Odečteme od zbytku: 32 − 4 = 28.
  6. Číslo 28 je dělitelné sedmi, tedy i číslo 3409 je dělitelné sedmi.