Objem krychle

Kapitoly: Objem koule, Objem válce, Objem krychle, Objem kvádru

Krychle, lidově také hexaedr. Podívejme se, jak vypadá:

Je to trojrozměrné těleso, které se skládá z šesti stěn, které jsou tvořené čtverci. Všechny hrany krychle proto mají stejnou délku. Objem vypočítáme podobně jako u ostatních těles: vypočítáme obsah čtverce ABGH a ten vynásobíme „výškou“ čtverce, tj. délkou strany BD. Protože ale všechny strany mají stejnou délku, je vzorec velmi jednoduchý. Objem krychle V, která má délku hrany rovnou a vypočítáme jako

$$\Large V=a\cdot a\cdot a=a^3$$

Pro příklad, pokud by naše krychle měla délku hrany rovnou 12, spočítali bychom objem krychle jako

$$\Large V=12\cdot12\cdot12=1\ 728$$

Počítačka: spočítejte si objem krychle

Počítačka pracuje bez jednotek. Pokud zadáte délku v metrech, získáte objem v metrech krychlových. Pokud zadáte délku v centimetrech, získáte objem v centimetrech krychlových apod.