Objem kvádru

Kapitoly: Objem koule, Objem válce, Objem krychle, Objem kvádru, Objem hranolu

Kvádr je podobný krychli, ale nemá všechny hrany stejně dlouhé. Podívejme se na obrázek, jak takový kvádr vypadá:

Objem toho kvádru bychom vypočítali tak, že bychom vynásobili délku strany a s délkou strany b, čímž bychom získali obsah podstavy. Tuto hodnotu bychom ještě vynásobili výškou kvádru, tedy délkou strany c. Ve výsledku dostáváme vzorec, že objem kvádru, označíme si ho jako V, vypočítáme jako

$$\Large V=a\cdot b\cdot c$$

Pokud by kvádr nahoře měl délky hran roven a = 6, b = 4, c = 3, byl by objem rovný

$$\Large V=6\cdot4\cdot3=72$$

Pokud by byly délky v metrech, bylo by to 72 metrů krychlových, značíme m3, pokud v centimetrech, dostali bychom 72 centimetrů krychlových, značíme cm3, atd.

Počítačka: spočítejte si objem kvádru