Objem hranolu

Kapitoly: Objem koule, Objem válce, Objem krychle, Objem kvádru, Objem hranolu

Hranol je taková špatně popsatelná věc, kterou nejlépe pochopíte z obrázku, takže se na něj prosím podívejte:

Obecně, objem hranolu vypočítáte tak, že vypočítáte obsah podstavy, na obrázku SP a je vyznačená červeně, a tento obsah vynásobíte výškou hranolu, na obrázku vyznačeno modrou úsečkou v. Pak už jenom záleží na tom, jak vypadá podstava hranolu. Pokud je to obdélník dostáváte specifický hranol, který se nazývá kvádr a objem kvádru už lze vypočítat snadno.

Je-li obsahem hranolu nějaký pravidelný mnohoúhelník, musíte nejprve vypočítat obsah pravidelného mnohoúhelníku a poté ho zase vynásobit s výškou, čímž získáme objem hranolu.