Obvod kružnice

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Obvodem kružnice rozumíme délku kružnice (nebo případně kruhu) samotné. Poloměr označme r. Potom platí, že obvod kružnice, označíme o, je roven

$$\Large o = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Znak π představuje pí, Ludolfovo číslo. Jeho zkrácená hodnota je 3,14, ale většinou ponecháváme ve výsledku násobky Pí. Známe-li průměr kružnice d, namísto průměru, zvolíme tento vzorec:

$$\Large o = \pi \cdot d$$

Poloměr následující kružnice je r = 3, takže dle prvního vzorce by obvod byl roven

$$\Large o = 2 \cdot \pi \cdot 3 = 6 \pi$$