Obvod rovnoběžníku

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Obvodem rovnoběžníku rozumíme součet délek všech 4 stran rovnoběžníku. Rovnoběžník je útvar, který je podobný obdélníku, ale má dvě protější strany zkosené, viz obrázek dole. Nicméně vždy dvě a dvě strany mají stejnou délku. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obvod rovnoběžníku, označíme o, je roven

$$\Large o = 2\cdot a + 2\cdot b$$

Následující rovnoběžník má délky stran rovny a = 4, $b = \sqrt{5}$, takže obvod bude roven

$$\Large o = 2\cdot4+2\cdot\sqrt5=8+2\sqrt5$$