Obvod rovnoběžníku

Kapitoly: Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku

Obvodem rovnoběžníku rozumíme součet délek všech 4 stran rovnoběžníku. Rovnoběžník je útvar, který je podobný obdélníku, ale má dvě protější strany zkosené, viz obrázek dole. Nicméně vždy dvě a dvě strany mají stejnou délku. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obvod rovnoběžníku, označíme o, je roven

$$\Large o = 2\cdot a + 2\cdot b$$

Následující rovnoběžník má délky stran rovny a = 4, $b = \sqrt{5}$, takže obvod bude roven

$$\Large o = 2\cdot4+2\cdot\sqrt5=8+2\sqrt5$$