Obvod obdélníku

Kapitoly: Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku

Obvodem obdélníku rozumíme součet délek všech čtyř stran obdélníku. Obdélník má vždy dvě a dvě strany stejně dlouhé; pokud má stejné všechny čtyři strany, jedná se o čtverec. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obvod obdélníku, označíme o, je roven

$$\Large o = 2 \cdot a + 2 \cdot b$$

Následující obdélník má délky stran rovny a = 5, b = 2, takže obvod obdélníku bude roven

$$\Large o = 2\cdot 5 + 2\cdot 2 = 14$$