Obvod obdélníku

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Obvodem obdélníku rozumíme součet délek všech čtyř stran obdélníku. Obdélník má vždy dvě a dvě strany stejně dlouhé; pokud má stejné všechny čtyři strany, jedná se o čtverec. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obvod obdélníku, označíme o, je roven

$$\Large o = 2 \cdot a + 2 \cdot b$$

Následující obdélník má délky stran rovny a = 5, b = 2, takže obvod obdélníku bude roven

$$\Large o = 2\cdot 5 + 2\cdot 2 = 14$$