Obvod trojúhelníku

Kapitoly: Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku

Obvodem trojúhelníku rozumíme součet všech jeho tří stran. Označme délky tří stran jako a, b, c. Potom platí, že obvod trojúhelníku, označíme o, je roven

$$\Large o = a + b + c$$

Případně, pro trojúhelník ABC platí

$$\Large o = |AB| + |BC| + |CA|$$

kde |AB| je délka strany AB. Následující trojúhelník má délky stran rovny a = 3, b = 5, c = 4, takže obvod kružnice bude roven

$$\Large o = 3 + 5 + 4 = 12$$