Obvod trojúhelníku

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Obvodem trojúhelníku rozumíme součet všech jeho tří stran. Označme délky tří stran jako a, b, c. Potom platí, že obvod trojúhelníku, označíme o, je roven

$$\Large o = a + b + c$$

Případně, pro trojúhelník ABC platí

$$\Large o = |AB| + |BC| + |CA|$$

kde |AB| je délka strany AB. Následující trojúhelník má délky stran rovny a = 3, b = 5, c = 4, takže obvod kružnice bude roven

$$\Large o = 3 + 5 + 4 = 12$$