Obsah obdélníku

Kapitoly: Geometrické vzorce, Obsah čtverce, Obsah obdélníku, Obsah kruhu, Obsah lichoběžníku, Obsah rovnoběžníku, Obvod čtverce, Obvod obdélníku, Obvod kružnice, Obvod rovnoběžníku, Obvod lichoběžníku, Obvod trojúhelníku, Objem koule, Obsah koule

Obsahem obdélníku rozumíme velikost plochy, kterou obdélník zabírá. Obdélník má vždy dvě a dvě strany stejně dlouhé; pokud má stejné všechny čtyři strany, jedná se o čtverec. Označme délky dvou různých stran a a b. Potom platí, že obsah obdélníku, označíme S, je roven

$$\Large S = a \cdot b$$

Následující obdélník má délky stran rovny a = 5, b = 2, takže obsah obdélníku bude roven

$$\Large S = 5 \cdot 2 = 10$$